Thuan Dao IP, Ben Luc Town, Ben Luc District, Long An Provice
(+84) 909 82 1368

Investors

Công ty TNHH Giày Đông Việt

Address: Lô F1, Đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng

Phone: (+84) 72 363 9619

Fax:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Address: Khu Hành chính KCN Thuận Đạo

Phone: 072. 364 7878

Fax: 072. 364 7875

Công ty TNHH Bê Tông 620 – Đồng Tâm

Address: Lô B3, Đường số 2, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 365 5619

Fax: 072 365 5620

Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 1 Cofico

Address: Lô A7, Đường số 1, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 363 7422

Fax: 072 363 7422

Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam)

Address: Lô C 1-2, Đường số 1, KCN Thuận Đạo mở rộng

Phone: 02413.847.995

Fax: 02413.847.990

Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Huafu (Việt Nam)

Address: Khu B

Phone: (072) 363 8966

Fax: (072) 363 8965

Cty TNHH Tungtex Fashions Việt Nam

Address: Lô A2, đường 2

Phone: 852-2797-7874

Fax: 852-2343-9668

Công ty TNHH Eland Việt Nam - Chi nhánh Long An

Address: Lô A3, Đường số 2, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 363 9911 - 14

Fax: 072 363 9915

Công ty TNHH Giầy Ching Luh Việt Nam

Address: Khu C, D, E, F, G & H, Đường số 1, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 363 1888

Fax: 072 363 1880

Công ty TNHH Cargill Long An

Address: Lô B 1-2, Đường số 2, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 363 6507

Fax: 072 363 6509

Công ty TNHH Koda Sài Gòn

Address: Lô A 4-5, Đường số 1, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 363 6547

Fax: 072 363 5555

Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam

Address: Lô A6, Đường số 1, KCN Thuận Đạo

Phone: 072 363 7227

Fax: 072 363 7226

Công ty TNHH Cơ Khí Đúc KIHU

Address: Lô A11, Đường 12, KCN Thuận Đạo mở rộng

Phone:

Fax: