Hotline: (+84) 909 82 1368 or (+84) 935 82 1368
KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Long An: Các khu công nghiệp có 875 doanh nghiệp hoạt động

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Long An, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có thêm 11 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, đến nay, trên toàn tỉnh, các KCN có tổng số doanh nghiệp (hoặc dự án) đang hoạt động là 875.

 

Tại các KCN có tổng số doanh nghiệp (hoặc dự án) đang hoạt động là 875

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Long An, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có thêm 11 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, đến nay, trên toàn tỉnh, các KCN có tổng số doanh nghiệp (hoặc dự án) đang hoạt động là 875.

Trong đó, có 385 doanh nghiệp (hoặc dự án) FDI đang hoạt động với tổng số vốn đầu tư thực hiện là 2,15 tỉ USD; 490 doanh nghiệp DDI với tổng số vốn đầu tư thực hiện lũy kế là 21.950 tỉ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN cũng hiệu quả hơn. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của doanh nghiệp FDI trong KCN ước đạt 936 triệu USD, tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng doanh nghiệp khu vực DDI ước đạt 9.605 tỉ đồng, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm 2018.

 

 

Lao động thuộc ngành giày da, dệt, may chiếm 65% trên tổng số lao động

Các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh tạo việc làm cho khoảng 139.454 lao động. Trong đó, lao động nữ chiếm 56%. Lao động nước ngoài có trên 3.000 người. Lao động thuộc ngành giày da, dệt, may chiếm 65% trên tổng số lao động./.

Nguồn: Mai Hương
Tin liên quan
Đường dây nóng

Hotline 1: 0909 82 1368

Hotline 2: 0935 82 1368