Hotline: (+84) 909 82 1368 or (+84) 935 82 1368
KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Đổi cách tính giá điện từ 1/6 tới

Thay vì hỗ trợ giá như hiện nay, từ 1/6 tới, các hộ nghèo, chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0 - 50 kWh.

Cách tính giá điện theo 6 bậc thang tới đây nhằm hướng người dân sử dụng điện tiết kiệm hơn...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định 28/2014/QĐ-TTG về cơ cấu giá bán lẻ điện, áp dụng từ 1/6/2014.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia ra thành 6 bậc thang, thay vì 7 bậc như hiện nay và tăng dần theo thứ tự bậc thang.

Tỷ lệ % giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được căn cứ vào giá bán lẻ điện bình quân, trong đó từ 0 - 50 kWh là 92%; từ 51 - 100 kWh là 95%; từ 101 – 200 kWh là 110%; từ 201 - 300 kWh là 138%; từ 301 – 400kWh là 154% và trên 401 kWh là 159%.

Hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt cho kWh từ 0 - 50 kWh tương đương giá thành điện bình quân chỉ áp dụng đối với hộ có thu nhập thấp; từ 0 - 100 là 100% giá bán lẻ điện bình quân năm; từ 101 - 150 kWh là 106%; từ 151 - 200 kWh là 134%;  từ 201 - 300 kWh là 145%.

Ngoài ra, trong bảng giá cho điện sinh hoạt, khi khách hàng sử dụng từ 301 – 400 kWh thì mức tính từ 1/6 sẽ bằng 154% giá điện bình quân, giảm so với tỷ lệ 155% như hiện nay. Từ trên 401 kWh trở lên, giá điện sinh hoạt vẫn là 159%.

Giá bán lẻ điện cho sản xuất cũng được điều chỉnh. Nếu ở quyết định 268/2011, nhóm giá bán lẻ điện cho sản xuất được tách thành hai nhóm, gồm các ngành sản xuất và bơm nước tưới tiêu, thì quyết định 28/2014 chỉ quy định chung một nhóm giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất với mức giá bán tăng 1% đối với giờ thấp điểm.

Bên cạnh đó, quyết định mới cũng quy định giá bán điện cho chiếu sáng công cộng và đơn vị hành chính sự nghiệp chung một mức giá. Cụ thể, đối với cấp điện áp từ 6kV trở lên là 99% giá điện bình quân; cấp điện áp dưới 6kV là 103% giá điện bình quân.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng giảm 5% so với hiện nay đối với giờ bình thường, giảm 3% đối với giờ thấp điểm và 8% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp từ 6 - 22 kV còn 9% đối với giờ cao điểm cho cấp điện áp dưới 6 kV.

Quyết định mới cũng quy định, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0-50 kWh. Các hộ chính sách xã hội và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh cũng được hỗ trợ tiền như các hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Vào tháng 11/2013, Thủ tướng cũng đã phê duyệt khung giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013 – 2015. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.437 đồng/kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 1.835 đồng/kWh.

Căn cứ trên khung giá Thủ tướng phê duyệt, trong trường hợp Bộ Công Thương cho phép giá điện bình quân được áp ở mức tối đa 1.835 đồng/kWh, thì giá bán lẻ điện sinh hoạt có thể dao động từ 1.835/kWh đến 2.918 đồng/kWh, cao hơn mức giá hiện nay từ 323 đến 498 đồng một kWh. Như vậy, trong tương lai giá điện bình quân có thể tăng thêm 22%.

Nguồn: SONG HÀ (VnEconomy)
Tin liên quan
Đường dây nóng

Hotline 1: 0909 82 1368

Hotline 2: 0935 82 1368