Hotline: (+84) 909 82 1368 or (+84) 935 82 1368
KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Luật Doanh nghiệp 2005, Nghị quyết số 59/2007/NĐ-CP và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp đã tạo nên những bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong đó, việc thiết lập cơ chế liên thông một cửa trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp là một trong những cải cách hết sức quan trọng. Tuy nhiên, các thủ tục này vẫn cần phải tiếp tục được đơn giản hóa để đáp ứng nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu của quá trình hội nhập, phát triển.

Nhiều cải cách trong công tác đăng ký kinh doanh

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cải cách thủ tục hành chính trong thành lập, giải thể doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư ngày 10/9/2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, kể từ năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các thủ tục liên quan đến con dấu của doanh nghiệp theo cơ chế một cửa liên thông. Cơ chế một cửa đã giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện 03 thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống còn tối đa 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến nay). Trên thực tế, thời gian trung bình để các tỉnh cấp đăng ký doanh nghiệp là 4 ngày làm việc, đặc biệt, có 18 tỉnh thời gian xử lý chỉ dưới 2 ngày.

Bên cạnh đó, từ năm 2010, Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được thiết lập, góp phần đưa thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thành mô hình liên thông điện tử đầu tiên trong khối cơ quan quản lý nhà nước ở nước ta. Toàn bộ quy trình, tình trạng hồ sơ đăng ký kinh doanh được công khai hóa, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hướng tới một dịch vụ hành chính công hiện đại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Hệ thống này đáp ứng yêu cầu dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, giúp giảm thời gian, chi phí thành lập doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống đăng ký kinh doanh minh bạch, hạn chế tối đa những tiêu cực có thể phát sinh. Có thể nói, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Những thành công về cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh của Việt Nam trong thời gian qua đã được quốc tế và doanh nghiệp đánh giá cao. Ngân hàng Thế giới (WB) tại Báo cáo kinh doanh năm 2011 đã xếp Việt Nam đứng thứ 4 trong 10 nước được đánh giá có cải cách mạnh mẽ nhất về đăng ký thành lập doanh nghiệp giai đoạn 2009-2010. Còn theo các báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp luôn xếp thứ nhất về mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Những vướng mắc trong quy định pháp lý và tổ chức thực hiện

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những tiến bộ trong việc cải cách hành chính đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, nhưng cũng nhấn mạnh rằng những tiến bộ này còn chậm và chưa tương xứng với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong quy định pháp lý đối với công tác đăng ký kinh doanh như: quy định doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã hạn chế nguyên tắc “doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả các ngành nghề mà luật không cấm”; quy định doanh nghiệp chỉ được tổ chức lại (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập) trong phạm vi cùng loại hình làm giảm tính linh hoạt, chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức lại, hạn chế cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; thủ tục giải thể doanh nghiệp còn phức tạp và mất nhiều thời gian, trong đó vướng mắc nhất là khâu quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký kinh doanh cũng còn một số tồn tại như tình trạng tồn đọng hồ sơ, không đảm bảo thời gian xử lý theo quy định; cá biệt có một số địa phương còn đưa ra quy định riêng về đăng ký kinh doanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Việc áp dụng phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là một trong những cải cách, nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng do chi phí sử dụng chữ ký điện tử còn khá cao, thói quen sử dụng dịch vụ hành chính điện tử chưa phổ biến. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh còn chưa thực sự đề cao đạo đức nghề nghiệp, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ,…

Cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp

Để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, trước hết, cần hoàn thiện Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp. Theo đó, cần bãi bỏ quy định về việc ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bãi bỏ yêu cầu liên quan đến các điều kiện kinh doanh tại thời điểm thành lập doanh nghiệp (như yêu cầu về chứng chỉ hành nghề, xác định vốn pháp định…) và tăng cường công tác hậu kiểm; cho phép doanh nghiệp được tự do tổ chức lại, không phụ thuộc vào loại hình hoạt động.

Một cải cách hết sức quan trọng cần phải thực hiện đó là việc liên thông thủ tục đăng ký doanh nghiệp với thủ tục đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội, khắc dấu… Theo đánh giá của WB, quy trình gia nhập thị trường hiện nay tại Việt Nam gồm 10 bước với tổng thời gian thực hiện là 34 ngày, cụ thể như sau:

1 - Đăng ký kinh doanh: 14 ngày

2 - Đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp: 5 ngày

3 - Khắc dấu: 6 ngày

4 - Đăng ký con dấu: 1 ngày

5 - Mở tài khoản ngân hàng: 1 ngày

6 - Nộp thuế môn bài: 1 ngày

7 - Mua hóa đơn VAT: 10 ngày

8 - Đăng ký lao động: 1 ngày

9 - Đăng ký bảo hiểm xã hội: 1 ngày

10 - Đăng ký thành lập công đoàn: 7 ngày

Việc liên thông các thủ tục này cũng đã được đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Doanh nghiệp. Cũng theo Báo cáo của WB, nếu được thực hiện, dự kiến quy trình gia nhập thị trường sẽ giảm được gần 50% số thủ tục và thời gian khởi sự doanh nghiệp, nghĩa là sẽ chỉ còn 5 - 7 bước với tổng thời gian thực hiện tối đa 17 ngày; cụ thể là:

1 - Thực hiện liên thông các thủ tục Đăng ký kinh doanh; Đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký lao động; Đăng ký bảo hiểm xã hội: chỉ còn từ 1 - 5 ngày; như vậy thời gian thực hiện các thủ tục này sẽ giảm được đáng kể (khoảng 16 ngày).

2 - Mua hóa đơn thuế VAT: 7 ngày (giảm 3 ngày so với quy định hiện tại).

3 - Khắc dấu: 1 ngày

4 - Đăng ký con dấu: 1 ngày

5 - Mở tài khoản ngân hàng: 1 ngày

6 - Nộp thuế môn bài: 1 ngày

7 - Đăng ký thành lập công đoàn: 1 ngày (giảm 6 ngày so với quy định hiện tại).

Bên cạnh đó, cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó quy định thời hạn tối đa cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký doanh nghiệp là 5 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định giải thể; doanh nghiệp sẽ được tự động giải thể sau 180 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định giải thể. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan thuế cần khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

Cũng tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư , đại diện các Bộ Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Công an đều thống nhất rằng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập, giải thể doanh nghiệp là bước đi đúng hướng và kiến nghị cần tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục không cần thiết để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, cần có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh cũng là một trong những giải pháp quan trọng để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện. Theo đó, cần xây dựng cơ chế cấp Mã số doanh nghiệp tự động để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; nghiên cứu, hoàn thiện các ứng dụng, dịch vụ trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng và hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh việc công khai hóa thông tin và thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp; tăng cường công tác truyền thông và các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Khi khung khổ pháp lý về doanh nghiệp của nước ta đang hướng tới việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ mạnh để theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước thì việc tăng cường công tác giám sát, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ của cán bộ đăng ký kinh doanh đang đặt ra những yêu cầu cấp bách.

Nguồn: Theo khucongnghiep.com.vn
Tin liên quan
Đường dây nóng

Hotline 1: 0909 82 1368

Hotline 2: 0935 82 1368