Hotline: (+84) 909 82 1368 or (+84) 935 82 1368
KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Thuế nhập khẩu đường theo các cam kết quốc tế áp dụng thế nào?

Thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường như sau: đường củ cải thuế suất 5% từ 2015-2017, 0% vào 2018; các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 1701 thuế suất 5% cho cả giai đoạn 2015-2018.

Đối với đường trong hạn ngạch

Theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch được quy định như sau:

Đường củ cải: thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 25%.

Đường mía: thuế suất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 25%.

Đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu; đường trắng; đường đã tinh luyện; đường loại khác: thuế suất nhập khẩu ưu đãi năm 2015 là 40%.

Theo Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiệnHiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường như sau: đường củ cải thuế suất 5% từ 2015-2017, 0% vào 2018; các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 1701 thuế suất 5% cho cả giai đoạn 2015-2018.

Theo Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiệnHiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường như sau: Đường củ cải: thuế suất 20% từ 2015-2018. Các mặt hàng còn lại thuộc nhóm 1701: giai đoạn 2015-2017 không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA, năm 2018 thuế suất 50%.

Theo Thông tư 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiệnHiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di Lân giai đoạn 2015-2018, thuế suất trong hạn ngạch của mặt hàng đường thuộc nhóm 1701 như sau: Năm 2015: 10%; năm 2016: 7%; năm 2017 và 2018: 5%.

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): Đường củ cải năm 2015 là 50%. Đường mía năm 2015 là 25% (năm 2009 là năm cam kết cuối cùng). Đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu; đường trắng; Đường đã tinh luyện/ loại khác; Đường loại khác, mã hàng 1701.99.90 năm 2015 là 60%.

Đối với đường ngoài hạn ngạch

Theo Thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 4/7/2012 quy định mức thuế suất các mặt hàng đường ngoài hạn ngạch, mức thuế suất ngoài hạn ngạch đối với đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu là 80%; đường đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu là 100%, đường tinh luyện, đường loại khác thuộc các mã hàng 1701.99.11, 1701.99.19, 1701.99 90 là 85%.

Sử dụng thuế nhập khẩu trong điều hành

Việc điều hành thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố sau: Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành; Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường; Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên; Cân đối nguồn cung cầu trong nước.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ/Bộ Tài chính
Tin liên quan
Đường dây nóng

Hotline 1: 0909 82 1368

Hotline 2: 0935 82 1368