Hotline: (+84) 909 82 1368 or (+84) 935 82 1368
KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Ưu đãi đầu tư

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

-  Miễn thuế 02 năm đầu

-  Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo

Thuế suất thuế TNDN: 20% 

Chuyển lỗ: Doanh nghiệp được phép chuyển lỗ không quá 03 năm kể từ khi DN đi vào hoạt động.

Đường dây nóng

Hotline 1: 0909 82 1368

Hotline 2: 0935 82 1368